Programy pro pedagogy a předškoláky

Školení pro pedagogy

Pravidelné lekce jógy, čchi-kung, meditace

Prevence vyhoření

  • Obsah programu: Osobní psychohygiena je základem zdravé psychiky. Jednoduché pohybové, dechové a relaxační techniky, které využijete zejména pro sebe, jako prevenci přetížení a vyhoření a zároveň je můžete využít v práci s dětmi.

Mindfulness s dětmi

  • Obsah programu: Jak s dětmi provádět mindfulness aktivity tak, aby je to bavilo? Co za pohybové, koncentrační a jiné aktivity vybírat? Toto všechno se naučíte v tomto kurzu. 

Program pro děti

Zdravé emoce

  • Obsah programu: Děti se učí vnímat a rozpoznávat své emoce a pozorovat, proč přicházejí. Zábavné hry, které vedou k sebepoznávání jsou skvělé nejen pro děti, ale i pro pedagogické pracovníky.

Proč vlastně dýcháme?

  • Obsah programu: Děti se naučí, proč je důležité dýchání, jak jim pomáhá a formou zábavných aktivit si vyzkouší různé typy dechu a jejich terapeutický účinek.

Trénink všímavosti

  • Obsah programu: Koncentrační, relaxační a pohybové techniky pro děti formou zábavných aktivit a her pomáhají rozvíjet pozornost, zvyšují empatii a pomáhaji k větší emoční stabilitě.